Poradna

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Hlavní témata:

  • Porody
  • Těhotenství
  • Prenatální vývoj dítěte
Vstoupit do diskuze
 

Doc. Novotný, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky LF UK a FN Plzeň, se narodil 22. 5. 1951 v Plzni. Poté vyrůstal na Šumavě, ale na studia se vrátil do rodného města, kde maturoval na SVVŠ v roce 1969. Poté následovalo studium medicíny na LF UK v Plzni v letech 1969 – 1975 ukončené promocí v Karolinu v roce 1975.

V roce 1975 nastoupil na gyn. por. kliniku LF UK a FN v Plzni. Profesní dráhu začal jako sekundární lékař, v roce 1985 se stává odborným asistentem, v roce 2003 zástupcem přednosty kliniky a od roku 2011 až do dnešního dne zastává funkci přednosty gyn. por. kliniky LF UK a FN Plzeň. V roce 2009 byl po úspěšném průběhu habilitačního řízení na 1. LF UK v Praze jmenován docentem.

Manuální zručnost a mentalita operatéra s výbornou erudicí jej předurčila k náročným operačním výkonům jak v porodnictví, tak v gynekologii. Rozhodující pro jeho odborný vývoj byly i stáže v zahraničí, kde získával zkušenosti v gynekologické operační laparoskopii. Na gyn. por. klinice v Plzni pořádá workshopy, podílí se na vzdělávání studentů, mladých lékařů i na přípravě doktorandů.

Ptát se ho můžete na vše, co souvisí s porody, těhotenstvím, prenatálním vývojem dítěte a příbuznými problémy.

On-line rozhovor

PORADNA: Doc.MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

PhDr. Marek Herman

PhDr. Marek Herman

Hlavní témata:

  • Sebepoznání a výchova dětí do šesti let
  • Psychický vývoj dítěte
  • Jak si poradit s malým neposluchou?
Vstoupit do diskuze
 

Přednáší na Universitě Palackého v Olomouci. Ve své práci se zaměřuje hlavně na dvě velká témata: sebepoznání a výchovu dětí do šesti let. Velkou odezvu mají zejména jeho semináře pro maminky malých dětí a učitelky mateřských škol. Je také jedním z duchovních otců tzv. „dárcovské esemesky“, unikátního projektu na podporu charity v ČR.

Napsal knihu „Najděte si svého marťana“, která se stala bestsellerem českých rodičů a učitelů. Při Nadaci Via založil a finančně podporuje fond Rachůnek, který podporuje a povzbuzuje rodiče k používání zdravého selského rozumu při výchově dětí.

Je připraven odpovídat na všechny otázky, které se týkající psychického vývoje dětí, jejich výchovy a rád poskytne radu, jak si poradit s malým neposluchou, když už běžné výchovné metody nestačí.

Dr. Marek Petráš

Dr. Marek Petráš

Hlavní témata:

  • Význam a smysl očkování
  • Druhy vakcín a jejich důležitost
  • Léky a léčiva
Vstoupit do diskuze
 

Dr. Marek Petráš vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, kterou zakončil v roce 1988. O rok později úspěšně složil rigorózní zkoušky v oboru chemie a stal se tak doktorem přírodních věd. V roce 2016 obhájil disertační práci v rámci studijního programu preventivní medicíny na 2. Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze a získal svůj poslední akademický titul Ph.D.

V 90. letech Dr. Petráš působil v Ústavu sér a očkovacích látek. Ve svém profesním životě se věnoval propagaci léčiv, výrobě vakcín a klinickému zkoušení léčivých přípravků, včetně vakcín. Od roku 1999 vede webový portál vakciny.net, kde poskytuje objektivní informace jak široké tak odborné společnosti o významu a smyslu očkování. Na začátku roku 2016 byl zvolen předsedou Odborného spolku pro očkování, z.s. , jehož poslání je pomoci v běžné lékařské praxi překonávat řadu nestandardních situací v očkování.

Je autorem mnoha monografií zaměřených na očkování a vakcíny, z nichž asi nejvýznamnější se stal Manuál očkování 2010. Ptát se ho můžete na vše kolem vakcín, očkování a všeho, co s nimi souvisí.